Våra tjänster

Administrativ teknisk förvaltning

Vi tar hand om era fastigheter och tillser att dessa förvaltas på för er ett ekonomiskt och fastighetsbevarande sätt. Grunden är att tillse att bevara värdet samt att vi handhar och styr leverantörer och underentreprenörer. Vi bevakar miljöfrågor för era fastighter. Vi handhar störningsproblematik, utför lägenhetsbesiktningar, allt i samråd med kunden.

Ekonomisk förvaltning/hyresavisering

Vi kan erbjuda sedvanlig ekonomisk förvaltning gällande löpande bokföring, betalningar samt hyresaviseringar. Sköter löpande rapporterinar, bokslut, årsredovisningar samt deklarationer.

Fastighetsservice/drift/lokalvård

Vi tillhandahåller felanmälan, jour under icke ordinarie arbetstid. Vi tillser att kunden får hjälp med allt kring sina fastigheter efter önskemål, t.ex ronderingar, drift, städning, trädgårdsskötsel, snöröjning, takskottning mm.

Besiktningar

Vi tillser att utföra de flesta typer av besiktningar efter behov som, entreprenad, lägenhet, stambyte, renoveringar, tak mm

Myndighetskrav

Vi är behjälpliga med att handha och medverka vid dessa typer av krav.

Upphandling

Vi är kundens förlängda arm och hjälper till med upphandling av entreprenader i olika former. Vi handhar även godkännanden från hyresgäster vid standardhöjande åtgärder, typ stambyten, lägenhetsrenoveringar mm.

Samarbetspartners

Vi har ett gott samarbete med många olika partners allt för att kunna tillfredställa kunden och dennes fastigheter. Vi har byggt upp en lång och gedigen relation med våra samarbetspartners vilket skapar en trygghet för alla parter.

Lokalanpassningar

Vi medverkar till att upprätta en plan för utförande och genomförande av lokalanpassningar. Vi hjälper till från början till slut med t.ex upphandlingar, besiktningar, utförande mm.

Lokalhyresförhandlingar

Vi är behjälpliga och medverkar vid lokalhyresförhandlingar, uppsägningar, delgivningar, nytecknande mm. Företaget besitter en god kännedom & kunskap kring frågor gällande lokaluthyrningar.

Projektledning/styrning

Vi tillhandahåller kunskap och erfarenhet inom de flesta områden ni som kund behöver. Ett urval är följande, fasadeer, balkonger, vindar, tvättstugor, stambyten, ventilation, gårdar, undercentraler mm.

Stambytesinventering

Vi jobbar mycket med stambyten och har bred erfarenhet kring dessa typer ev utföranden. Vi är behjälpliga med att inventera ert behov i fastigheten inför ett eventuellt behov av stambyte. Tillhandahåller hjälp gällande godkännanden från hyresgäster, informationsmöten, planering, kalkyler, kostnadsuppskattning mm.

Önskar ni offert – kontakta oss tel. 08-410 009 44 rolf.samuelsson@effektkonsult.se